Cyfieithu ar y pryd
 

Mae gennym ni dîm profiadol o gyfieithwyr ar y pryd sy’n darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg.

Rydym ni’n defnyddio offer isgoch sy’n ddibynadwy, anymwthiol, yn hawdd ei gludo ac yn addas ar gyfer pob math o gyfarfodydd.

Gallwn deithio ar hyd a lled gogledd Cymru.