Cyfieithu
 

Rydym ni'n cynnig gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig o’r Gymraeg i’r Saesneg ac fel arall. 

Rydym ni'n ymfalchïo yn ein gallu i ymateb i amrediad eang o ofynion cyfieithu, yn brydlon ac yn effeithlon, drwy gwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid bob tro.

Rydym ni'n cyfieithu pob math o ddogfennau o gofnodion cyfarfodydd ac adroddiadau blynyddol i ddeunyddiau marchnata a gwefannau cyfan. Dyma rai o’r meysydd rydym ni'n arbenigo ynddynt:

Cynghorau Tref a Chymuned, Addysg, y Diwydiant Awyr Agored, Twristiaeth, Sefydliadau Gwirfoddol, Cyrff Masnachol

Mae pob cyfieithydd yn gyfrifol am sicrhau fod y cyfieithiad yn adlewyrchu’r ddogfen wreiddiol lle mae

  • cynnwys
  • arddull
  • diwyg

yn y cwestiwn.

Yna bydd y cyfieithydd yn trosglwyddo’r ddogfen i’r uwch gyfieithydd sy’n gyfrifol am sicrhau fod y cyfieithiad yn

  • gywir
  • o safon uchel, ac
  • yn darllen yn dda.

Mae sicrwydd ansawdd yn rhan hanfodol o bob darn o waith a gynhyrchwn.