Cyrsiau cyfieithu
 

Awydd troi eich llaw at gyfieithu?

Mae Cyfieithu Cymunedol yn cynnig cyrsiau cyfieithu testun (llythyrau, dogfennau, cofnodion ac ati) a chyfieithu ar y pryd (ar gyfer cyfarfodydd).

O fanteisio ar ein hyfforddiant cyfieithu testun ac ar y pryd mi fyddwch chi'n gwybod beth fydd ei angen wrth gyfieithu dogfennau i'ch cwmni neu bwyllgor a hyd yn oed yn cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd. Dewch o 'na - dysgwch grefft newydd!

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.