Cyrsiau gloywi iaith
 

Ydych chi'n ansicr wrth ddefnyddio'r Gymraeg? Hoffech chi wybod beth ydi'r ffordd iawn i ddweud neu ysgrifennu pethau yn y Gymraeg? Oes arnoch chi angen hwb i'ch hyder?

Os felly, mae gan Gyfieithu Cymunedol yr union gwrs i chi!

 Yn wahanol iawn i'r rhan fwyaf o gwmnïau cyfieithu rydym ni'n cynnig cyrsiau gloywi iaith, cyrsiau fydd yn gwella safon eich Cymraeg ac yn dysgu beth sydd yn iawn neu ddim yn iawn i chi ei ddweud neu ei ysgrifennu. Mae'r cyrsiau'n ddelfrydol ar gyfer magu hyder yn y Gymraeg neu roi sglein ar y sgiliau sydd gennych chi'n barod. Yr hyn sy'n arbennig am ein cyrsiau ni ydi ein bod ni'n teilwra'r hyn fyddwn ni'n ei gynnig i'ch anghenion penodol chi - p'un ai ydych chi'n siarad y Gymraeg fel iaith gyntaf, ail iaith neu'n ddysgwr da.

Cysylltwch â ni i wybod mwy.