Golygu a phrawfddarllen
 

Mae golygu a phrawfddarllen yn hanfodol er mwyn sicrhau ansawdd a gwneud yn siŵr fod pob cyfieithiad yn gywir cyn ei gyhoeddi. Mae’n gyfle i weld y testun yn ei ddiwyg terfynol i sicrhau

  • cywirdeb
  • diwyg
  • cysondeb

Mae tal ychwanegol am y gwasanaeth hwn ond mae’n eithriadol o bwysig i gleientiaid sy’n cyhoeddi eu dogfennau naill ai ar bapur neu ar y we.