Llogi offer
 

Yn ogystal â darparu gwasanaeth cyfieithu rydym ni hefyd yn darparu gwasanaeth llogi offer i unrhyw sefydliad gwirfoddol, cymunedol neu fasnachol. 

Mae gan y cwmni 4 set o offer sibrwd Cyflais 3 i’w llogi, uwchyrrydd ar gyfer cyfarfodydd mwy yn ogystal â dros 100 o glustffonau  

Cysylltwch â ni i wybod mwy.